Campagne Hou ‘t veilig

Om het onveilig gebruik van machines binnen de houthandel een halt toe te roepen is de campagne ‘Hou ’t veilig’ opgezet. Met behulp van voorlichtingsmateriaal, brochures en een website www.houtveilig.nl kunnen medewer-kers in de houtsector voorgelicht worden over het belang van machineveiligheid en welke maatregelen genomen moeten worden om veilig te werken met machines. De volgende informatie is beschikbaar:

Voorlichtingsmateriaal
Er is een pakket met posters, flyers, sticker en tafelwaaiers beschikbaar bedoeld om de aandacht te vestigen op het veilig werken met machines. Dit voorlichtingsmateriaal kan gratis besteld worden op www.houtveilig.nl/campagne/materiaal.

Tipwaaier met praktische tips over veilig werken met machines binnen de houtbranche.
In deze brochure worden oplossingen gegeven voor de top 7 meest gevaarlijk situaties binnen de houtsector:

  1. gebruik MEC-gereedschap alleen op machines met mechanische toevoer
  2. gebruik altijd de beschermkappen
  3. zorg voor een passend spouwmes
  4. gebruik een duwhoutje
  5. weet waar de stopknop of noodstop zit
  6. ga serieus te werk
  7. zorg voor goed werkende machines

Daarnaast wordt in deze brochure aandacht besteed aan veilig omgaan met machines, het gebruik van peroonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidbril, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, handschoenen en/of stofmaskers), het kopen/installeren van machines en welke acties genomen dienen te worden als er toch een arbeidsongeval plaatsvindt.

De tipwaaier is te vinden onder www.houtveilig.nl/public/arbo_tipboekje_online_beelden_website.pdf
 
DVD Voorlichtingsfilm “kijk uit wat je doet”
Op de DVD “kijk uit wat je doet” worden de belangrijkste risico’s bij het werken met houtbewerkings-machines uiteengezet en worden voor elke machine de veiligheidinstructies op een rijtje gezet. De DVD kan hier besteld worden:www.timmerslimmer.nl/index.cfm?pid=239
 
Lesmateriaal
Er is ook lesmateriaal ontwikkeld waarmee leerlingen in de houtsector voorgelicht kunnen worden over het veilig werken met houtbewerkingsmachines. Deze informatie kan ook (gedeeltelijk) gebruikt worden bij het geven van voorlichting aan werknemers. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lesbrief Hou ’t veilig (lesmateriaal en docentenhandleiding)
  • Hou ’t veilig quiz

Zie voor meer informatie:
www.houtveilig.nl/public/lesmateriaal/lesbrief_houtveilig.pdf
www.houtveilig.nl/public/lesmateriaal/docentenhandleiding_hou__t_veilig_...